دلار بازار تهران : 298/000 ریال                              نرخ جهانی آلومینیوم :1848  دلار (LME)

 

 

 

 به روز رسانی : 99/08/01